Scroll to top

Estetik Diş Hekimliği


Dişhekimliğinde sıkça kullandığımız estetik kelimesi güzellik anlayışını temsil eder. Estetik olanla olmayan arasındaki fark nedir? Bir düşünür ” Gördüğün şey seni memnun ediyorsa o güzeldir” demiştir. Güzellik mutlak değildir ve tamamıyla subjektiftir.
Dental estetik görsel algılama ile ilişkilidir. Dişlerin renk, kontur, yüzey özellikleri, birbirleri ve yüzün bütünüyle olan orantı,simetri ve dengeleri önem taşır.

¦•  ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNE KONU OLAN PROBLEMLER  ¦•

  •  Renklenme
  •  Kırılmış veya harabiyete uğramış dişler
  •  Çapraşıklık veya dönmüş dişler
  •  Aralıklı dişler
  •  Dişeti çekilmesi sonucu kök yüzeylerinin bir kısmının görünür hale gelmesi
  •  Aşınma sonucu yaşlı görünüm
  •  Beyaz nokta lezyonları
  •  Küçük yan keser dişler olarak sıralanabilir.

Anatomik malformasyon

 

Günümüzde diş hekimleri ön bölge dişlerini restore etmek için daha önce olmayan pek çok tedavi seçeneklerine sahiptir. Hasta estetik düzeltme isteği ile geldiğinde iyi bir teşhis zorunludur. Estetik problemlerin objektif olarak belirlenmesi başarı için şarttır.

Diastema

 

 

•¦• KOZMETİK KONTURLAMA •¦•

Doğal dişlerin küçük aşındırmalarla düzeltilmesidir. Kesici kenarların düzeltilmesi sivri köşelerin yuvarlatılması küçük kırık ve kopmaların düzeltilmesidir.

Kozmetik düzeltme

 

 

•¦•  DİREKT KOMPOZİT BONDİNG UYGULAMASI  •¦• 

Küçük aralıkların kapatılmasında, çapraşık veya dönmüş dişlerin düzeltilmesinde, aşınma ve hafif renklenme vakalarında dişten minimum madde kaldırarak yapılan bir çeşit kompozit uygulamasıdır. Bu amaç için özel kompozit materyalleri kullanılmaktadır. Son derece konservatif olması, tek seansta tamamlanması, dişte minimum aşındırmayla uygulanabilmesi ve estetik olarak tatminkar sonuçlar vermesinden dolayı tercih sebebidir. Ancak uzun dönemde renklenme gerçekleşebildiğinden hastanın beslenme ve fırçalama alışkanlığına göre belli bir süre sonra değiştirilmesi gerekmektedir.

Lekeler

 

 

•¦•  PORSELEN VENERLER (LAMİNATE)  •¦• 

Orta derecede renkelenmelerde, dişlerdeki aralıkların kapatılmasında, çapraşık veya dönmüş dişlerin düzeltilmesinde, aşınma  vakalarında dişten orta derecede madde kaldırarak yapılan bir porselen uygulamasıdır. Dişlerin sadace ön yüzeylerinden aşındırma yapılır ve  ölçü sonrası laboratuvarda hazırlanarak ikinci seansta dişlere uygulanır. Direkt kompozit uygulamalarına göre daha uzun süreli estetik ve dayanıklılığının olması en önemli avantajıdır.

 

Malpozisyon